testas

Naujienos Auviras

28.08.2014 - UAB AUVIRAS prisijungė prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, Memorandumo!

Prisijungę prie Memorandumo subjektai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikytis Memorandumo nuostatų. Prisijungusių prie Memorandumo subjektų sąrašas bus skelbiamas viešai interneto svetainėje (www.euras.lt).

Prisijungusių prie Memorandumo subjektų veiklos principai ir teisės

Prisijungę prie Memorandumo subjektai įsipareigoja laikytis šių principų:

1) sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
2) atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
3) skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje, kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
4) paslaugumo – apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
5) bendruomeniškumo – skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Mums rūpi kiekvienas pirkėjas!